Zad.1 Jaką ilość energii cieplnej trzeba dostarczyć wodzie o masie 0,5 kg i temperaturze 20 stopni C, aby ją ogrzać do temp. 100 stopni C ?
zad.2 Jaka była masa gliceryny, jeżeli po dostarczeniu jej energii cieplnej równej 200kJ jej temp. podniosła się z 0 stop. do 120 stop. C ?
zad. 3 Bryłka metalu o masie 0,3 kg, oziębiając się od temp. 400 stop. C do 0 stop. C, oddała 46680 J ciepła. Oblicz ciepło właściwe metalu. Jaki to metal ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:52:13+01:00
Q=c*m*zmiana T
Q=0,5kg*4200j/kg*stopień celsjusza*80stopni celsjusza=168000J
1 5 1