1.Zredukuj wyrazy podobne.

a) 6xy + 2x² - 8xy - 3x²
b)√5x + 3√5x
c)√5x + 3√5x
d)(4x - y) - (3x + 2y)
e)⅗a² + 1 - 0.2a² + 3b² - 3 + ⅓b²
f)2√6x - 5√3y - √6x + 4√3y
g)-(-a -5) - (-2 -3a) -2a -1

2. Zapisz w postaci iloczynu.
a) 4x-2
b) 60X² - 15x + 20
c) (a + b)x -(a +b)y
d)ab² - 2ab
e) 7x²+ 3x ²×² - 2x³
f) x² + 4xy + x +4y

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kopi
  • Początkujący
2010-02-07T20:51:09+01:00
ZADANIE 1
a) 6xy + 2x² - 8xy - 3x² = -x² - 2xy
b)√5x + 3√5x = 4√5x
c)√5x + 3√5x = 4√5x
d)(4x - y) - (3x + 2y) = 4x - y - 3x + 2y= x + y
e)⅗a² + 1 - 0.2a² + 3b² - 3 + ⅓b² = ⅖a² + 1 - ⅕a² + 3b² - 3 + ⅓b² = ⅕a² + 3⅓b² - 2
f)2√6x - 5√3y - √6x + 4√3y = √6x - √y
g)-(-a -5) - (-2 -3a) -2a -1 = a + 5 + 2 + 3a - 2a - 1 = 2a + 6


ZADANIE 2
a) 4x-2 = 2 (x-1)
b) 60X² - 15x + 20 = 5 (12x² - 3x - 4)
c) (a + b)x -(a +b)y = (a+b)(x-y)
d)ab² - 2ab = ab (ab - 2)
e) 7x²+ 3x ²×² - 2x³ = x² (7 + 3x² - 2x)
f) x² + 4xy + x +4y = x (4y + 1) + 4y
25 4 25