1.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b) :
a) KI
ZnBr₂
AlCl₃
NaF
CuCO₃
BaS
Fe(NO₃)₃
PbSO₃
Cr₂(SO₄)₃
Ca₃(PO₄)₂
b) jodek ołowiu(II)
siarczek miedzi (I)
chlorek srebra (I)
fluorek wapnia
azotan(V) cynku
siarczan(VI) litu
siarczan(IV) glinu
fosforan(V) potasu
węglan sodu
bromek żelaza (III)
2. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce :
a) 3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu;
b) 1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu;
c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu;
a) wzór .................. nazwa .......................
b) wzór .................. nazwa.......................
c) wzór .................. nazwa .....................

2

Odpowiedzi

2010-02-07T21:13:13+01:00
1.Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b) :
a) KI jodek potasu
ZnBr₂bromek cynku
AlCl₃chlorek glinu
NaF fluorek sodu
CuCO₃węglan miedzi (II)
BaS siarczek baru
Fe(NO)₃azotan (V) żelaza (III)
PbSO₃siarczan (IV) ołowiu (II)
Cr₂(SO₄)₃siarczan (VI) chromu (III)
Ca₃(PO₄)₂fosforan (V) wapnia
b) jodek ołowiu(II) PbI2
siarczek miedzi (I) Cu2S
chlorek srebra (I) AgCl
fluorek wapnia CaF2
azotan(V) cynkuZn(NO3)2
siarczan(VI) litu Li2SO4
siarczan(IV) glinu Al2(SO3)3
fosforan(V) potasu K3PO4
węglan sodu Na2CO3
bromek żelaza (III) FeBr3
2. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce :
a) 3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu;
b) 1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu;
c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu;
a) wzór . Sr3(PO4)2 nazwa .fosforan (V) strontu
b)wzór .Al(NO3)3 nazwa. azotan (V) glinu
c) wzór . (NH4)2CO3 nazwa . węglan amonu
292 3 292
2010-02-08T02:21:32+01:00
A) KI jodek potasu
ZnBr₂ bromek cynku(II)
AlCl₃ chlorek glinu(III)
NaF fluorek spdu
CuCO₃ weglan miedzi(II)
BaS siarczek(II) baru
Fe(NO₃)₃ azotan(V) zelaza(III)
PbSO₃ siarczan(IV) olowiu(II)
Cr₂(SO₄)₃ siarczan(VI) chromu(III)
Ca₃(PO₄)₂ fosforan(V) wapnia
b) jodek ołowiu(II) PbJ2
siarczek miedzi (I) Cu2S
chlorek srebra (I) AgCl
fluorek wapnia CaF2
azotan(V) cynku Zn(NO3)2
siarczan(VI) litu Li2SO$
siarczan(IV) glinu Al2(SO3)3
fosforan(V) potasu K3PO4
węglan sodu Na2CO3
bromek żelaza (III) FeBr3
2. Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce :
a) 3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu;
b) 1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu;
c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu;
a) wzór Sr3(PO4)2 nazwa fosforan(V) strontu
b) wzór Al(NO3)3 nazwa azotan(V) glinu
c) wzór (NH4)2CO3 nazwa weglan amonu
222 2 222