zapisz zadanie w postci równania


D.podwojna liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x
E.różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej
F.kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
G.różnicz liczby x i jej kwadratu wynosi jedną czwartą

ZAPISZ ZADANIE W POSTACI RÓWNANIA
A.5% LICZBY X JEST RÓWNE 10
B.LICZBA X STANOWI 5% LICZBY 10
C.LICZBA O 5% WIEKSZA OD X JEST RÓWNA 10
D.LICZBA O 5% MNIEJSZA OD X JEST RÓWNA
E.LICZBA X JEST O 5% WIĘKSZA OD LICZBY 10
F.LICZBA X JEST O 5% MNIEJSZA OD LICZBY 10
G.LICZBA X JEST O 130% WIĘKSZA OD LICZBY 10

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T21:42:43+01:00
D. 2x = 5+3/4x
E. 1/2x - 1= 1/2
F. (x+5)²= 2x
G. x-x²=1/4

A.0,05x = 10
B.x=0,05 * 10
C.0,05x+x=10
D.x-0,05x= 10
E.x=0,05 *10 +10
F.x= 10-0,05*10
G.x=10+1,3*10
7 4 7
2010-02-07T21:45:57+01:00
Zupełnie nie zgadzam się z rozwiązaniami poprzedników tak więc załączam swoje i jak chcesz mnieć dobrze to porównaj i może zauważysz błędy
D.podwojna liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x
2x>¾x+5
E.różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej
½x-1=½
F.kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
(x+5)²=2x
G.różnicz liczby x i jej kwadratu wynosi jedną czwartą
x-x²=1/4
ZAPISZ ZADANIE W POSTACI RÓWNANIA
A.5% LICZBY X JEST RÓWNE 10
1/20x=10 lub 5%*x=10
B.LICZBA X STANOWI 5% LICZBY 10
x=1/20*10 lub x=5%*10
C.LICZBA O 5% WIEKSZA OD X JEST RÓWNA 10
x+5%x=10 lub x+1/20x=10
D.LICZBA O 5% MNIEJSZA OD X JEST RÓWNA !!(ILE)!!
x-5%x=? lub x-1/20x=?
E.LICZBA X JEST O 5% WIĘKSZA OD LICZBY 10
x=5%x+10
F.LICZBA X JEST O 5% MNIEJSZA OD LICZBY 10
x=10-5%x
G.LICZBA X JEST O 130% WIĘKSZA OD LICZBY 10
x=10+130%x
5 3 5
2010-02-07T23:47:53+01:00
D.podwojna liczba x jest o 5 większa od trzy czwarte liczby x
2x-5 = 3/4x
E.różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jednej drugiej
1/2x - 1 = 1/2
F.kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
(x + 5) do kwadratu = 2x
G.różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedną czwartą
x - (x) do kwadratu = 1/4

ZAPISZ ZADANIE W POSTACI RÓWNANIA
A.5% LICZBY X JEST RÓWNE 10
0,05x = 10
B.LICZBA X STANOWI 5% LICZBY 10
x = 10 * 5%
x = 1/2
C.LICZBA O 5% WIEKSZA OD X JEST RÓWNA 10
x+ 0,05x = 10
D.LICZBA O 5% MNIEJSZA OD X JEST RÓWNA
x- 0,05 =
E.LICZBA X JEST O 5% WIĘKSZA OD LICZBY 10
x = 10 + 0,05x
F.LICZBA X JEST O 5% MNIEJSZA OD LICZBY 10
x + 0,05x = 10
G.LICZBA X JEST O 130% WIĘKSZA OD LICZBY 10
x - 1,3x = 10
2 5 2