Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T21:43:16+01:00
Państwo wielonarodowe to państwo, w którym żadna z grup etnicznych nie ma znaczącej przewagi liczebnej nad pozostałymi
Państwo jednolite narodowością czyli jest jednolite pod względem wspólnoty terytorialno-polityczne
17 4 17
2010-02-07T22:08:37+01:00
Państwo wielonarodowe to państwo, w którym żadna z grup etnicznych nie ma znaczącej przewagi liczebnej nad pozostałymi.
Spośród nich można wyróżnić stare państwa wielonarodowe (np. Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Hiszpania)

Państwo narodowe – to państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo.
8 3 8