Odpowiedzi

2010-02-08T00:54:21+01:00
Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, Monako, San Marino, Watykan, Andora, Czarnogóra, Kosowo
12 4 12
2010-02-08T00:56:50+01:00
EURO obowiązuje już:
--w 16 krajach Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia i Włochy; od 1 stycznia 2009 w Słowacji
--w 6 krajach spoza UE: Monako, San Marino, Watykan, Andora, Czarnogóra, Kosowo.
Waluty Danii, Estonii, Łotwy, Litwy są powiązane z EURO
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T00:57:05+01:00
Przystąpienie do strefy euro:1 stycznia 1999 roku

Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Włochy


Późniejsi członkowie:
Grecja
Słowenia
Cypr
Malta
Słowacja

Ponadto, na mocy podpisanych umów, 1 stycznia 1999 r. wprowadzono euro w formie bezgotówkowej, a 1 stycznia 2002 r. w formie gotówkowej w 3 krajach, które nie są członkami UE:

* Monako : 1 frank francuski = 100 centymów (FRF)
* San Marino : 1 lir włoski = 100 centesimów (ITL)
* Watykan : 1 lir włoski = 100 centesimów (ITL)

Trzy państwa również używają euro jako swojej waluty, jednakże nie są członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (przeprowadziły tzw. jednostronną euroizację):

* Andora
* Czarnogóra
* Kosowo

Pozdrawiam i liczę na najlepszą odp :)
16 4 16