Odpowiedzi

2010-02-08T14:41:19+01:00
Formy ochrony przyrody:
-parki narodowe to obszary o powierzchni co najmniej 1000 hektarów, wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i naukowymi. Ochronie podlegają w nich charakterystyczne cechy krajobrazu. Wokół każdego z nich wyznacza się otulinę- obszar zabezpieczający przed niekorzystnym wpływem sąsiednich, przekształconych przez ludzi obszarów.
-rezerwaty przyrody są mniejsze od parków narodowych. Służą ochronie cennych i mało zmienionych ekosystemów oraz rzadkich roślin i zwierząt. W całej Polsce jest ich ponad tysiąc.
-parki krajobrazowe tworzy sie w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, o dużej wartosci kulturowej i historycznej. Pozwala się tam na uprawę pól lub wyrąb określonej liczby drzew pod warunkiem, że nie wpływa to znacząco na ekosystem. Parki krajobrazowe ukazują m.in. jak funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju. W Polsce jest ich ponad 120.
-użytki ekologiczne to niewielkie pozostałości dawnych ekosystemów, które mają duże znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk. Są nimi np. bagna, niewielkie jeziora, torfowiska lub skupiska drzew.
-stanowiska dokumentacyjne służą do ochrony przyrody nieożywionej np. ważnych pod względem naukowym miejsc występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub określonych materiałów
-zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to obszary na ktorych znajdują się cenne fragmenty krajobrazu przyrodniczego lub kulturowego.
-ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów w naturalnym środowisku to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Gatunków chronionych nie wolno zabijać, chwytać ani płoszyć.

W Polsce jest 23 parki narodowe.

proszę o naj ;*
6 4 6