1.Która z funkcji spełnianych przez kapłana wydaje ci się najważniejsza?
2.Dlaczego Jezusa Chrystusa nazywamy jedynym i najwyższym kapłanem?
3.Przedstaw na piśmie wizję kapłana w twoim ujęciu.

Praca na A4 każde zagadnienie nie może być krótsze niż pół tej strony...
PROSZE O POMOC!

p
o
m
o
c
y...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T18:42:13+01:00
1. Głoszenie Ewangelii, namszczanie chorych i pomoc biednym rodzinom.
Uważam, że te funkcje są najważniejsze ponieważ sam Jezus Chrystus pomagał ludziom, głosił słowo Boże i uzdrawiał chorych, a nawet nawracał. Ludzie którzy wypełniali te funkcje to m.in. : papież Jan Paweł II, św. Paweł ( wcześniej Szaweł ), matka Teresa z Kalkuty, apostołowie.
( nie mam więcej pomysłów )
2. Ponieważ to On zbawił świat, uczynił wiele cudów, uzdrowił : niewidomych, trendowatych, niesłyszących itp.
Dlatego też ponieważ Jezus Chrystus jest Synem stwórcy świata Boga.
( nie mam więcej pomysłów )
3. Soryy ale nie mam pojęciaMam nadzieję że chociaż trochę pomogłam
1 1 1