Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:04:33+01:00
Struktura ludności według płci i wieku na przestrzeni dekady się zmieniała. W obu przypadkach a wiec w roku 1997 i 2006 struktura ludności wykazywała charakter typu zastojowego. Ten podstawowy typ został zaburzony – powstały wyrwy związane z mniej liczniejszymi urodzeniami z okresu II wojny światowej (związane z bezpośrednio z działaniami wojennymi i okupacją) dotyczy to grupy wiekowej 50 - 54 lat (dla 2006 r. 60-64); jak i związane z echem tego niżu w 2 grupach wiekowych 30 – 34 (2006 r. 40 – 44). Można również dostrzec wyże związane z kompensacją powojenną w latach 50. XX w. i echem tych wyżów na przełomie lat 70. i 80 i kolejnym zdecydowanie słabszym na początku XXI w.

W 1997 r. można było zauważyć, iż nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn wystąpiła w młodszych grupach wiekowych, a wiec 0-4 i 5-9 jak i 30-34. Podobną nadwyżkę wykazują starsze grupy wiekowe, powyżej 50 roku życia. Wpływ na to ma większa umieralność mężczyzn. Natomiast nadwyżką liczby mężczyzn nad liczbą kobiet charakteryzują się grupy wiekowe 10 – 49 roku życia z wyłączeniem mężczyzn w wieku 30-34. Nieco inaczej struktura ta wyglądała w 2006 r.. Nadwyżka liczby kobiet nad liczba mężczyzn wystąpiła w grupach wiekowych 15 – 19, 30 - 44 i od 64 roku życia wzwyż.

W ogólnym rozrachunku liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn. Przez całą dekadę współczynnik feminizacji ulegał zmianom, na początku badanego okresu, a więc w 1997 wynosił 1039 kobiet na 1000 mężczyzn (Małopolska - 1053,7), najmniejszą wartość osiągnął w 1999 r. i wynosił 1021. Największą wartość uzyskał w 2006 roku – niespełna 1042 (Małopolska - 1062).


w prostszy sposób: większość mężczyzn w tym wieku ma większą zachorowalność ( stres w pracy, trudności życiowe, zawał) w dzisiejszych czasach. jest także większe skażenie środowiska co w pewnym sensie też przyczynia się do zgonów...
;p
mam nadzieję że się przyda...