Dokończ zdania:
1.Wiatr pomaga zapylić sosnę-sosna jest więc....... .
2.Proces przeniesienia pyłku z kwiatów męskich na zalążki kwiatów żeńskich nazywamy .......
3.Połączenie komórki rozrodczej męskiej z komórką rozrodczą żeńską określamy mianem.......
4.Ziarna pyłku do komórki jajowej (w zalążku) przedostają sie za pomocą ......
5.W wyniku połączenia się komórek rozrodczych w czsie zapłodnienia powstaje .........
6.Z zygoty powstaje .........
7.Zarodek wyposażony jest w ........... , który będzie potrzebny o okresie ........ zarodka.
8.Po zapłodnieniu zalążek rozrasta się i przekształca w ..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:31:48+01:00
1.Wiatr pomaga zapylić sosnę-sosna jest więc wiatropylna .
2.Proces przeniesienia pyłku z kwiatów męskich na zalążki kwiatów żeńskich nazywamy zaplemnieniem.
3.Połączenie komórki rozrodczej męskiej z komórką rozrodczą żeńską określamy mianem zapłodnienia.
4.Ziarna pyłku do komórki jajowej (w zalążku) przedostają sie za pomocą
słupka.
5.W wyniku połączenia się komórek rozrodczych w czasie powstaje zygota.