Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T20:14:32+01:00
Pracodawca zobowiązuje się do:
- wypłaty wynagrodzenia
- zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- zapewnienie uprawnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi

Pracownik zobowiązuje się do:
- wykonywania określonego zadania pod kierownictwem przełożonego, w czasie i miejscu do tego przeznaczonym