Odpowiedzi

2009-10-09T21:55:31+02:00
Drogę jaką ciało poruszające się z przyspieszeniem o wartości a=2 m/s², bez v₀, przebywa w 3 sekundzie.
a=2 m/s²
v₀=0
t=3s
S=v₀t+at²/2
bez v₀, to S=at²/2
S₃=2*9/2 po 3 sekundach
S₃=9m [m/s² *s²]=[m]
S₂=2*4/2
S₂=4m
Czyli w trzeciej sekundzie przebędzie 9-4=5m
9 4 9