Proszę o zrobienie wszystkich poniższych zadań, oczywiście na dzisiaj. Daję 150 pkt! Pilne! Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań!

Zad.1
BRAK!

Zad.2
Podziel przysłówki na odprzymiotnikowe i niepochodzące od przymiotników. Do każdego dopisz przeczenie "nie".

tylko, dużo, bardzo, łatwo, szybko, wczoraj, teraz, sprawnie, dawno, całkiem

Zad.3
Do podanych przymiotników i przysłówków dopisz brakujące formy stopnia równego, wyższego lub najwyższego.

nieskuteczny - ... - ...
... - nie skuteczniej - ...

... - ... - nie najostrożniejszy
nieostrożnie - ... - ...

... - ... - nie najlepszy
... - ... - nie najlepiej

... - ... - nie najmądrzejszy
... - nie mądrzej - ...

nieciekawy - ... - ...
... - nie ciekawiej - ...

Zad.4
Ułóż po 2 zdania z wyrazami: "niedomagać", "niedosłyszeć" pisanymi, w zależności od znaczenia, razem lub osobno.

Zad.5
Zastosuj w zdaniach podane wyrazy.

nieco, niektórzy, niejeden, nieraz, niekiedy, niewiele


Zad.6
Do podanych wyrazów dopisz partykułę "nie". Przy każdym wyrazie napisz, jaką jest częścią mowy.

...uwaga - ?
...dziś - ?
...ten - ?
...miły - ?
...dostatek - ?
...lepiej - ?
...palenie - ?
...najszczęśliwiej - ?
...trzeba - ?
...każdy - ?
...dostarczenie - ?
...wiele - ?
...wesoło - ?
...oni - ?
...blisko - ?
...chętnie - ?
...tylko - ?
...rzadszy - ?


Zad.7
Zaznacz szereg, w którym wszystkie przykłady pisze się łącznie z partykułą "nie".

a) ...łatwy, ...ładniej, ...nawiść, ...chęć
b) ...cierpliwić się, ...dużo, ...wiele, ...przyjaciel
c) ...najmilszy, ...sprawiedliwy, ...chodzić, ...często
d) ...tutaj, ...pogoda, ...mów, ...dwa


Zad.8
Uzupełnij, wpisując "nie" razem lub osobno.

...daleki
...którzy
...śmiało
...chciał
...cierpliwić
...mniej
...ufnością
...zostało
...zwiastujące
...samowitym
...lepiej
...uniknioną
...pospieszymy
...chybnie
...pokojem
...tylko
...wiedział
...przestraszą
...marudźcie
...daleko
...bacząc
...najszczęśliwsze

1

Odpowiedzi

2012-12-19T09:48:56+01:00

Zad.2
Podziel przysłówki na odprzymiotnikowe i niepochodzące od przymiotników. Do każdego dopisz przeczenie "nie".

tylko, dużo, bardzo, łatwo, szybko, wczoraj, teraz, sprawnie, dawno, całkiem

Odprzymiotnikowe:

dużo | niedużo

bardzo | nie bardzo

łatwo | niełatwo

szybko | nieszybko

sprawnie | niesprawnie

dawno | niedawno

 

Reszta:

tylko | nie tylko

wczoraj | nie wczoraj

teraz | nie teraz

całkiem | nie całkiem  Zad.3
Do podanych przymiotników i przysłówków dopisz brakujące formy stopnia równego, wyższego lub najwyższego.

nieskuteczny -  nie skuteczniejszy -  nie najskuteczniejszy
nieskutecznie - nie skuteczniej -  nie najskuteczniej

nieostrożny  - nie ostrożniejszy - nie najostrożniejszy
nieostrożnie – nie ostrożniej – nie najostrożniej

niedobry  - nie lepszy - nie najlepszy
niedobrze  - nie lepiej - nie najlepiej

niemądry  - nie mądrzejszy - nie najmądrzejszy
niemądrze - nie mądrzej -  nie najmądrzej

nieciekawy – nie ciekawszy– nie najciekawszy
nieciekawie - nie ciekawiej – nie najciekawiej

Zad.4
Ułóż po 2 zdania z wyrazami: "niedomagać", "niedosłyszeć" pisanymi, w zależności od znaczenia, razem lub osobno.

 

Mama nie domaga się pomocy.

Moja babcia już niedomaga.

Moja babcia często niedosłyszy.

Uczeń nie dosłyszał pytania.

Zad.5
Zastosuj w zdaniach podane wyrazy.
nieco, niektórzy, niejeden, nieraz, niekiedy, niewiele

 

Przed świętami mam w domu nieco więcej sprzątania.

Niektórzy ludzie są obłudnikami.

Niejeden raz spóźniłam się na lekcję.

Nieraz nie mam nic zadane.

Niekiedy piję kawę.

Niewiele mam dziś zadane.

 
Zad.6
Do podanych wyrazów dopisz partykułę "nie". Przy każdym wyrazie napisz, jaką jest częścią mowy.

nieuwaga – rzeczownik;
nie dziś – przysłówek;
nie ten – zaimek przymiotny;
niemiły – przymiotnik;
niedostatek – rzeczownik;
nie lepiej – przysłówek;
niepalenie – rzeczownik;
nie najszczęśliwiej – przysłówek;
nie trzeba - partykuła;

nie każdy – zaimek rzeczowny;
niedostarczenie - rzeczownik
niewiele – zaimek liczebny;

nie wesoło – przysłówek;
nie oni – zaimek rzeczowny;
nieblisko – przysłówek;

niechętnie – przysłówek;
nie tylko – partykuła;
nie rzadszy – przymiotnik.


Zad.7
Zaznacz szereg, w którym wszystkie przykłady pisze się łącznie z partykułą "nie".

b) ...cierpliwić się, ...dużo, ...wiele, ...przyjacielZad.8
Uzupełnij, wpisując "nie" razem lub osobno.

niedaleki;
niektórzy;
nieśmiało;

nie chciał;
niecierpliwić;
niemniej;
nieufnością;
nie zostało;
niezwiastujące;
niesamowitym;

nie lepiej;
nieuniknioną;
nie pospieszymy;
niechybnie;
niepokojem;
nie tylko;
nie wiedział;
nie przestraszą;
nie marudźcie;
niedaleko;
nie bacząc;
nie najszczęśliwsze.

 

16 4 16
Komentarz został usunięty