Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T17:37:14+01:00
Jak widzisz gęstość substancji to masa dzielona przez jej objętość (łatwo poznać to po jednostce). Dlatego wzór na gęstość ma postać:
d = m/V
gdzie:
d - gęstość substancji
m - masa substancji
V - objętość substancji

Łatwo można przekształcić ten wzór wyznaczając z niego masę:
m = d*V

Pozostaje tylko wykonać obliczenia:
m = 810kg/m³ * 300dm³

Należy zamienić dm³ na m³. Najprościej zrobić to w ten sposób:
wiadomo, że:
1m = 10dm
0,1m = 1dm
(0,1m)³ = (1dm)³
0,001m³ = 1dm³
A zatem:
1dm³ = 0,001m³
i
300dm³ = 0,3m³

Wracając do obliczeń:
m = 810kg/m³ * 0,3m³ = 243 kg