Zad 1. Z hektara uzyskuje się przeciętnie 37 kwintali zboża. 1ha to 10 000 m kwadratowych , a kwintali to 100 kg. Ile zboża uzyskuje się przeciętnie z 1 m kwadratowego gruntu?

...........................................................................
Odp.:......................,...........................................

zad.2 Oblicz w pamięci:

0,9:0,1+0,08:0,01+0,7:0,1+0,006:0,001=..................................zad.3. książka ma 240 stron , a jej grubość razem z okładką wynosi 1,18 cm. Grubość kartonu na okładkę wynosi 0,05 cm. Oblicz grubość jednej kartki.

..............................................
odp.:.................................................

zad.3 Oblicz:
12345,678: 0,0001=......................................................
12345,67:12,34567=.....................................................

zad .4
Podkreśl większy lioczyn:
a) 1,2345678 x 12345678,8 b) 1234,5678 x 123,45678


DAJE NAJJJ

2

Odpowiedzi

2010-02-08T17:49:31+01:00
1.37 kwintali=3700kg
10000m:3700=0,37 kg
2. ...=30
3.( z książka)
1,18-0,05*2=1,08
1,08:(240:2)=1,08:120=0,009(cm)
3.a)...=123456780:1=123456780
b)...=1234567000:1234567=1000
4.a)
2010-02-08T17:56:45+01:00
Zad1 0.37
zad2.odp 30
zad3.1,18-0,1=1,08
1,08/240=0,0045
zad4.a)123456780 b)1000
zad5.odp a . liczba jest wieksza