Rozwiążcie mi którekolwiek najlepiej wszystkie xd
nagroda czeka!
1) kiedy dwa ładunki elektryczne odziaływują na siebie ?

2)jak zmieni sie wartość siły działającej pomiędzy dwoma naelektryzowanymi kulkami, jeżali ładunek jednej z nich zwiekszy sie dwukrotnie, a drugiej zminiejszy sie dwukrotnie ?

3) jak zmieni sie wartość siły działającej pomiędzy dwoma naelektryzowanymi kulkami,jeżeli ładunek kazdej z nich zwiekszy sie dwukrotnie i odległosc między nimi zmniejszy sie dwukrotnie ?

4) dwie metalowe kulki zawieszone sa na izolujących niciach tak ze stykają sie ze sobą. Co stenie sie z kulkami jeżeli do jednej z nich zbliżysz naelektryzowana laske ebonitową ?

5)kulke z ładunkiem +5 * 10 ⁻⁵ C (+5 razy dziesięć do minus piątej )C zetknieto z kulą elektrycznie obojętną a następnie rozsunieto ja na odległość 1dm. Oblicz siłe, z jaka kulki odziaływują na siebie ?

1

Odpowiedzi

2009-10-10T11:56:16+02:00
1. zawsze ?
2. nie zmieni się, gdyż we wzorze mamy iloczyn tych ładunków, jeżeli pierwotnie było q1*q2 to po zmianie będzie 2*q1*1/2*q2=q1*q2
3. nie zmieni się, gdyż w liczniku mamy ich iloczyn (jak wyżej) i będzie 4*q1*q2 a w mianowniku mamy kwadrat odległości i zmaist r^2 będzie (1/2 * r)^2=1/4 * r^2
1 5 1