Pilnie proszę o rozwiązanie krzyszówki!:)

KRZYŻÓWKA NR 1/2008

Pierwsza krzyżówka fatimska
Proszę ją rozwiązać i całą krzyżówkę z hasłem przesłać do dnia 15 lutego na skrzynkę fatimską - na wygranie ciekawe książki
Powodzenia !1. Miejsce śmierci Jezusa
2. Miejsce urodzenia Jezusa
3. Prorok, który zapowiedział, że Zbawiciel będzie Synem Dziewicy
4. Jezus ma ich dwie.......(boską i ludzką)
5. Przydomek Jezusa, oznaczający, że jest on namaszczonym Duchem Św. zbawicielem świata
6. Jezus Bóg i Jezus - Człowiek to jedna................
7. Uważany był za ojca Jezusa z Nazaretu
8. Podstawowe źródło chrześcijańskie, świadczące o historyczności Jezusa
9. .......Młodszy- napisał list do cesarza Trajana, w którym wspomina o" Jezusie- założycielu nowej religii"
10. Największy historyk rzymski świadczący o historyczności Jezusa
11. Rodzinne miasto Jezusa
12. Jeden z autorów Ewangelii
13. Pisma, które są źródłem chrześcijańskim wiedzy o Jezusie, ale nie należą do kanonu Pisma świętego.
14. Historyk żydowski, autor "Dawnych dziejów Izraela", w których pisze dużo o Jezusie z Nazaretu
15. Jakiej narodowości był Jezus
16. Napisał "Żywot 12 cesarzy", w których wspomina o tym, że Jezus był w Rzymie.
17. Kto stwierdził po śmierci Jezusa " Ten naprawdę był Synem Boga"
1

Odpowiedzi

2009-10-10T22:24:32+02:00
1. Krzyż- góra Tabor
2 Betlejem
3. Mesjasz
4....
5.....
6..postać..
7....
8....
9...
10....
11. Nazaret
12.....
13.....
14.....
15.....
16.....
17....
1 1 1