Bardzo prosze o dobre rozwiązanie tego zadania.
Prosze jeszcze opisać jak to się rozwiązało i co do czego jaki jest wzór.

W bryle lodu o masie 2kg, znajdującej się w temperaturze topnienia dostarczono 177k energii. Jaki procent masy bryły uległ stopnieniu ? Bardzo prosze o dobre rozwiązanie tego zadanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T01:26:44+01:00
Dane:
m=2kg
ct=344000J/kg
Q=177kJ=177000J
Obliczyć
Jaki % masy bryły uległ stopieniu
wzór
Q=m*ct
Rozwiązanie
Obliczam jaką masę bryły lodu można stopić dostarczając 177000 J energii

m=Q:ct
m=177000:344000 rachunek jednostek [m]=[J:J/kg]=[kg]
m=0,5145kg co w przybliżeniu daje 0,51kg
to jest masa lodu która uległa stopieniu jeśli dostarczyliśmy 177 kJ energii
jeśli tą masę lodu podzielimy przez całą masę lodu jaką należy stopić i pomnożymy przez 100% uzyskamy wynik, który będzie mówił jaki procent się stopiło
(0,51/2)*100%= 0,255*100% = 25,5%

można to jeszcze wyliczyć z proporcji
2kg ---------- 100%
0,51kg ------ x%
2x=0,51*100
x=51:2
x=25,5%
Odpowiedź
stopieniu uległo 25,5% masy bryły lodu.