Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:21:52+01:00
Tematem utworu jest szereg przemyśleń podmiotu lirycznego i wskazań,które pragnie pozostawić Polakom po śmierci.Podmiot mówi o sobie w czasie przeszłym,co jest aluzją do sytuacji politycznej Polski oraz faktów z życia osobistego poety(wyjazd z kraju 1830r.,miłość do matki,tułactwo na emigracji).Wiersz składa się z 10 zwrotek,w których odnajdujemy motywy:
-własnego życia(1,2,8,9)
-własnej twórczości(4,8,9)
-pogrzebu(5,6)
-przesłania dla potomnych(7,10)
Tytuł sugeruje,że jest to ostatnia wola poety,jego ideowy testament.Utwór ukazuje perspektywę odzyskaniawolności,uczy obowiązku wobec ojczyzny.
2 1 2