Odpowiedzi

2010-02-08T19:07:45+01:00
Wszystkie półmetale są półprzewodnikami.potrzebują one tylko jednego elektronu.
2010-02-08T19:14:42+01:00
Półmetale mają szereg fizycznych cech metali, jak połyskliwa powierzchnia w stanie stałym i wysokie temperatury topnienia. Chociaż mają one dużo gorsze przewodnictwo elektryczne i cieplne od typowych metali, to jednak wyższe od typowych niemetali, stąd też są stosowane w materiałach półprzewodnikowych;
Np. Antymon : stop drukarski, stop łożyskowy ,zapałki ,półprzewodniki
German: German jest ważnym półprzewodnikiem, wykorzystywanym do produkcji tranzystorów i innych elementów elektronicznych. German jest również stosowany do produkcji światłowodów i katalizatorów polimeryzacji.
Glin; stopy glinu z miedzią i magnezem zwane duraluminium znalazły wiele zastosowań i są używane do wyrobu szerokiej grupy produktów – od puszek do napojów do części statków kosmicznych. Tak zwane aluminium utwardzane dyspersyjnie jest wykorzystywane w produkcji koszulek elementów paliwowych i konstrukcyjnych rdzeni reaktorów jądrowych
.Pył glinowy; Sproszkowany glin używany jest w hutnictwie do otrzymywania metali z ich tlenków w procesie aluminotermii. Stosowana w tym procesie mieszanina glinu oraz tlenków metali jest znana pod nazwą termit. Termitu używa się do produkcji broni, materiałó wybuchowych i środków pirotechnicznych, do spawania rur i szyn kolejowych oraz w modelarstwie rakietowym. W syntezie chemicznej pył aluminium stosowany jest w reakcjach uwodorniania i jako zamiennik cynku w reakcji Reformatskiego.
Folie aluminiowe o różnej grubości stosowane są do pakowania (m.in. żywności) oraz do różnorodnych celów w technikach laboratoryjnych.