Mam zrobić krzyżówkę ;]
Już zrobiłam , tylko nie wiem jakie objaśnienia dać [pytania]

Pomożecie ?

1. ŻŁOBEK KRASOWY
2. PONOR
3. MOGOT
4. STALAKTYT
5. JASKINIA
6. DRAPERIA
7. STALAGMIT
8. POLJE
9. WYWIERZYSKO
10. LEJEK KRASOWY


BARDZO PROOOSZĘ DO JUTRA .! ;*

Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI

2

Odpowiedzi

2010-02-08T19:25:18+01:00
1. Forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnej bruzdy.
2.Na obszarach krasowych, miejsce gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu.
3.Ostaniec krasowy, skałka wznosząca się ponad zrównaną powierzchnię.
4. Naciek jaskiniowy mający zazwyczaj kształt wydłużonego, odwróconego stożka .
5.Naturalna pusta przestrzeń w skale.
6. Naciek jaskiniowy w formie pionowej.
7.Naciek jaskiniowy, narasta od dna jaskini krasowej ku górze.
8. Duże kotlinowate zagłębienie o wyrównanym dnie.
9.Typ źródła o silnym wypływie.
10.Wklęsła forma terenu występująca na obszarach krasowych.
2 5 2
2010-02-08T19:26:22+01:00
1. prostolinijna bruzda na nachylonej powierzchni skały, powstająca wskutek jej rozpuszczania przez spływającą wodę; należy do typowych form krasu.
2. miejsce, w którym wody cieku powierzchniowego (potoku, rzeki) spływają do podziemnych kanałów krasowych; stały lub okresowy.
3. kopulasty ostaniec o stromych zboczach, zbud. z wapieni; m. powstają w wyniku procesów krasowych w klimacie tropikalnym.
4. naciek jaskiniowy w kształcie sopla lub rurki, zwisający ze stropu jaskini.
5. (pot. grota), naturalna próżnia skalna o rozmiarach umożliwiających eksplorację przez człowieka; powstaje zwykle wskutek procesów krasowych (j. krasowe); badaniem j. zajmuje się speleologia
6. typ nacieku jaskiniowego w formie długiej i cienkiej pionowej zasłony.
7. naciek jaskiniowy w kształcie słupa lub stożka, narastający na dnie jaskini.
8. rozległe bezodpływowe obniżenie krasowe o stromych zboczach i płaskim dnie, odwadniane przez ponory.
9. obfite źródło odwadniające podziemne kanały krasowe.
10.naturalna forma ukształtowania powierzchni ziemi: okrągłe lub eliptyczne zagłębienie terenu, o głębokości zazwyczaj mniejszej niż średnica, często z podziemnym odwodnieniem.
1 5 1