1. Napisz równania reakcji
a) spalania całkowitego propanu
b)spalania niecałkowitego pentanu

2.Uzupełnij równania reakcji spalania alkanów.

a) 2C15 + 3102---> ..... + ......
b).... + ..... --> 9CO2 + 10H20
c).... + 6O2 ----> 11C +.....

3. Powszechnie używamy produktem przeróbki ropy naftowej jest benzyna - mieszanina cieklych weglowodorów. Napisz cztery wzory sumaryczne alkanów występujacych w benzynie.

DAM NAJLEPSZA !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T00:35:53+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Napisz równania reakcji
a) spalania całkowitego propanu
C₃H₈ +5O₂--->3CO₂ + 4H₂O
b)spalania niecałkowitego pentanu
C₅H₁₂ +3O₂--->5C + 6H₂O

2.Uzupełnij równania reakcji spalania alkanów.
a) 2C₁₅H₃₂ + 31O₂---> 30CO + 32H₂O
b) C₉H₂₀ + 14O₂ --> 9CO₂ + 10H₂O
c) C₁₁H₂₄ + 6O₂ ----> 11C + 12H₂O

W skład benzyny wchodzą min. węglowodory alifatyczne o liczbie atomów węgla od 5 do 12, np.
C₅H₁₂ pentan
C₆H₁₄ heksan
C₇H₁₆ heptan
C₈H₁₈ oktan
143 4 143