Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T19:38:47+01:00
Football is the name of several similar team sports, all with similar origins which involve, to varying degrees, kicking a ball with the foot in an attempt to score a goal. The most popular of these sports worldwide is association football, more commonly known as just "football" or "soccer". However, the word football is applied to whichever form of football is the most popular in each particular part of the world. Hence, the English language word "football" is applied to "gridiron football," a name associated with American football and Canadian football, Australian rules football, Gaelic football, Rugby league, Rugby union and some related games. These variations are known as "codes".

Common elements
The various codes of football share the following elements in common:

* Two teams of usually between 11 and 18 players; some variations that have fewer players (five or more per team) are also popular.
* A clearly defined area in which to play the game.
* Scoring goals or points, by moving the ball to an opposing team's end of the field and either into a goal area, or over a line.
* Goals or points resulting from players putting the ball between two goalposts.
* The goal or line being defended by the opposing team.
* Players being required to move the ball—depending on the code—by kicking, carrying, or hand-passing the ball.
* Players using only their body to move the ball.

In most codes, there are rules restricting the movement of players offside, and players scoring a goal must put the ball either under or over a crossbar between the goalposts. Other features common to several football codes include: points being mostly scored by players carrying the ball across the goal line; and players receiving a free kick after they take a mark or make a fair catch.

Peoples from around the world have played games which involved kicking or carrying a ball, since ancient times. However, most of the modern codes of football have their origins in England


pozdrawiam i całusa zostawiam!;)

liczę na naj!;)
4 4 4
2010-02-08T19:46:34+01:00
It is not known exactly when born in this wonderful sport, but certainly we know the word football has emerged in medieval England, and it was used to determine the different games, but none of them was to dig the ball but playing on the foot, they were entertainment plebs, unlike games of the aristocracy, in which they played on horseback. It was not until many centuries later in the nineteenth century England was inaugurated the first play of that game. And in the first half of the century was written rules football. They were to unify the rules of the game, the greatest football players were students and pupils of private schools. Soon there was a meeting of representatives of private schools in Trinity College where the rules were written in the shape similar to the modern rugby game. But unfortunately, the rules have been established at the meeting failed to spread, and soon there were such a situation, such as club Sheffield FC and many others, they tried to make their own rules and put their own football associations. These situations have led to the Football Association (English Football Association), which in 1863 finally set the rules of the game. Currently, the rules of the sport governed by International Football Association Board (IFAB). Football nowadays is the most famous sport in which he played every game, or a man, the sex begins to be excited by the beauty of this sport and had the first women's team.tłumaczenie:
Nie wiadomo dokładnie kiedy narodziła się ta wspaniała dyscyplina sportowa , lecz na pewno wiemy ze słowo football pojawiło się już w średniowiecznej Anglii, a używano go do określania różnych gier, lecz żadna z nich nie polegała na kopaniu piłki ale na graniu na stopie , były to rozrywki plebsu, w odróżnieniu od gier arystokracji, w które grano na koniach . Dopiero wiele wieków później w XIX wiecznej Anglii zainaugurowano pierwsze rozgrywki tejże gry . A w połowie wieku spisano pierwsze przepisy gry w piłkę nożną . Miały one na celu ujednolicenie zasad gry, największymi graczami piłki nożnej byli studenci i uczniowie prywatnych szkół . Wkrótce doszło do spotkania przedstawicieli szkół prywatnych w Trinity College gdzie spisano przepisy o kształcie zbliżonym do współczesnej gry rugby . Lecz niestety zasady które ustalono na spotkaniu nie udało się rozpowszechnić , wkrótce dochodziło do takich sytuacji jak np. klub Sheffield F.C. i wiele innych, próbowały one wprowadzać własne zasady i zakładały własne związki piłkarskie . Te sytuacje doprowadziły do powstania The Football Association( Angielskiego Związku Piłki nożnej) która w 1863 roku ostatecznie ustaliła przepisy gry. Obecnie zasady tego sportu reguluje International Football Association Board (IFAB). Piłka nożna w dzisiejszych czasach jest najsłynniejszą dyscypliną sportową w którą gra lub grał każdy mężczyzna , również płeć piękna zaczyna fascynować się tym sportem i powstają pierwsze kobiece drużyny .


mam nadzieje ,że w jakikolwiek sposob pomogłam :)
2 5 2