Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:52:33+01:00
We wszystkich lub prawie wszystkich religiach zbawienie człowieka zależy od tego, w jaki sposób żyje on na ziemi, od jego uczynków i przestrzegania pewnych rytuałów religijnych. Zbawienie w nich zależy właściwie od ludzkich wysiłków. Nie tak jest w biblijnym chrześcijaństwie.

Wiemy już, że każdy człowiek jest beznadziejnym grzesznikiem i że nie było, nie ma i nie będzie prócz Jezusa Chrystusa nikogo bez skazy. Wiemy już też, że przez nasze własne starania w żaden sposób nie możemy dostąpić zbawienia – odkupienia. Jeśli jesteś niewierzącym, jesteś dla Boga duchowo martwy, jesteś "żywym trupem", czy trup cokolwiek może? Zbawienie jest darem łaski od samego Boga, jedyne co możemy zrobić to przyjąć je – uwierzyć.
Tak, więc widzimy, że zarówno zbawienie, jak i potrzebna do niego wiara zależą wyłącznie od Boga. Teraz dopiero zacznie się „Hardcore”. Bóg zadecydował już przed stworzeniem świata o tym, kto będzie zbawiony (predestynacja
1 3 1