Write a newspaper article using the information in the box.


World's Longest Marriage Proposal

When: February 14,2006(valentine's Day)
Who made it: Cameron Kelly,27
Who received it:Angie Kreimer,28
Lenght:113-page book(includes 44 pictures)
Title: 50Reasons Why You Should Marry Me and 51 Reasons Why I Should Marry You
The answer to the proposal:one word(Yes)
POMOCY!!!!!!! , na jak najszybciej

1

Odpowiedzi

2009-10-11T12:24:03+02:00
Napiszcie gazetowy artykuł, wykorzystując informację w pudełku.


Światowe Longest Oświadczyny

Kiedy: 14,2006(valentine Dzień)
lutego, Kto zrobił to: Cameron Kelly, 27
, Kto otrzymał it:Angie Kreimer, 28
Lenght:113-książkowy(włącza 44 obraz)
Tytuł stronicy: 50Przyczyny, Dlaczego Musicie Ożenić Mnie i 51 Przyczyna, Dlaczego Muszę Ożenić Wam
odpowiedź do proposal:one słowa(Tak)