Odpowiedzi

2009-10-10T17:19:38+02:00
V1=20 m/s = 72 km/h
v2=24 m/s = 86.4 km/h

s=158.4 km

średnia prędkość w tym ruchu to średnia harmoniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_harmoniczna

vśr = 2/(1/72+1/86.4)=2/[1/72 + 1/(86 i 2/5)]=2/[1/72+1/(432/5)]=2/(1/72 + 5/432) = 2/(11/432)=2*(432/11)=864/11=76 i 6/11 km/h
7 1 7
2009-10-10T17:24:03+02:00
V₁=20m/s=72km/h
v₂=24m/s=86,4km/h
s₁=v₁t₁=72km/h*1h=72km
s₂=v₂t₂=86,4km/h*1h=86,4km
s=s₁+s₂=72km+86,4km=158,4km
vśr=s/(t₁+t₂)=158,4km/2h=79,2km/h
#Edit: Dla kolegi który również rozwiązał to zadanie: szybkość średnia (z treści zadania wynika, że musimy założyć, że w tym przypadku szybkość średnia jest równa prędkości średniej) to iloraz całkowitej drogi przebytej przez ciało, do czasu, w którym tą drogę przebyło.
#Edit2: Prośba do administracji(będzie się powtarzać po każdym rozwiązanym przeze mnie zadaniu): Wprowadźcie Tex'a...
4 5 4