Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T05:27:12+01:00
Witam N av = 6,02*10^23, 1 cząst.N2 ma 2 atomy, 1 cząst.NH3 ma 4 atomy

1mol N2---------------22,4dm3
x------------------- 20 dm3
-----------------------------------
x = 1mol*20dm3/22,4dm3 = 0,893 mola N2, które zawiera
0,893mola*N av cząsteczek N2/mol czyli 2*0,893*N av atomów azotu N =
1,786*N av atomów N.

1mol NH3---------------22,4dm3
y--------------------- 10 dm3
------------------------------------
y = 10moli/22,4 = 0,4465mola NH3, które zawiera
0,4465mola*N av cząsteczekNH3/mol czyli 4*0,4465*N av atomów N i H =
= 1,786*N av atomów N i H.

W obu porcjach gazów są jednakowe ilości atomów.

pozdrawiam
czarnadziura
3 2 3