Na żarówce jest napisane:230V, 150W. Oznacza to, że po właczeniu do sieci o napięciu 230V będzie ona swiecic z pełną jasnością, zużywając energie z wysokoscią 150W.
Oblicz:
a) natężenie prądu, który w tych warunkach będzie płynął przez żarówkę;
b) opór żarówki świecącej z pełna jasnością.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T12:24:44+01:00
A)
Moc żarówki jest opisana zależnością:
P = U*I
zatem natężnie prądu płynącego w żarówce wynosi:
I = P / U = 150W / 230V = 0,65A
b)
Korzystamy z prawa Ohma i wyznaczamy oporność:
U = I*R
R = U/I = 230V / 0,65A = 353,84Ω
1 5 1
2010-02-09T12:25:21+01:00
Witam!

A) Moc to iloczyn napięcia i natężenia: P=UI. Przekształcając otrzymujemy:

I=P/U=150[W]/230[V]=0,65[A]

B) Z prawa Ohma: R=U/I. Podstawiając wzór z podpunktu A na natężenie otrzymuję:

R=U/(P/U)=U^2/P=230^2[V]/150[W]=352,(6) [om]

Pozdrawiam!
1 5 1