Chemia
rodzaj materii o określonym składzie chemicznym.
2.substancja prosta,której nie można rozłożyć prostymi metodami fizycznymi i chemicznymi
3.najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości
4.z czego zbudowany jest aton?
5.są to odmiany tego samego pierwiastka ,różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu.
6.przemiana ,w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach chemicznych
7.substancja złożona z co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych połączonych ze soba trwale.

Zmiana stanów skupienia
1.zmiana stanu skupienia se stałego w lotny.
2.zmiana stanu skupienia ze stałego w ciekły
3.jak nazywa się skala temperatur oparta na zjawisku krzepnięcia i wrzenia wody?
4.sposób rozdzielania składników mieszaniny ciekłej wykorzystujący różnice temperatur wrzenia różnych cieczy.
5.zmiana stanu skupienia z lotnego w ciekły.
6.zjawisko parowania cieczy w całej jej objętości
7.zmiana stanu skupienia z ciekłęgo w stały.

jednostki wielkości fizycznych.
co mierzymy w:
1.kelvinach?
2.calach?
3.kilowatogodzinach?
4.latach świetlnych?
5.watach?
6.fahrenheitach?
7.amperach?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:17:27+01:00
2.pierwiastek
3.atom
4.z cząsteczek
5.
6.
7.krzepnięcie

1.
2. topnienie
3.
4.
5.
6.
7.krzepnięcie

1.Temperaturę bezwzględną
2.
3.energie
4.odległość
5.energie
Więcej niestety nie wiem