Przetłumacz na j.polski

1.I play tennis .And you ??
2.Tom plays tennis. And Ann?
3.You live near here. And uour friends?
4.You speak English. And your brother?
5.I do exercises nevery morning. And you ?
6. Sue often goes away. And Paul?
7.I want to be famous. And you ?
8.You work hard. And Linda?


9.I play the piano very well.
10.Jane plays the piano very well.
11.They know my phone number.
12.We work very hard.
13.He has a bath every day.
14.You do the same thing every day.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:02:40+01:00
1. gram w tenisa, a ty?
2. Tom gra w tenisa, a Anna?
3. Mieszkasz gdzieś blisko. A twoi przyjaciele?
4. Mówisz po angielsku, a co z twoim bratem?
5. Ja ćwiczę codziennie rano, a ty?
6. Sue często gdzieś wychodzi. Poul tez?
7. Chciałbym być sławny, a ty?
8. Ciężko pracujesz, a Linda?
9. Gram na pianinie bardzo dobrze
10. Jane gra na pianinie bardzo dobrze
11. Oni znają mój numer telefonu
12. Pracujemy bardzo ciężko
13. On się kąpie codziennie.
14. Każdego dnia robisz tą samą rzecz.
2010-02-09T14:07:56+01:00
1.I play tennis .And you ??
Gram w tenisa. A Ty?
2.Tom plays tennis. And Ann?
Tom gra w tenisa. A Ann?
3.You live near here. And uour friends?
Mieszkasz tu blisko. A Twoi przyjaciele?
4.You speak English. And your brother?
Mówisz po angielsku. A twój brat?
5.I do exercises every morning. And you ?
Każdego ranka robię ćwiczenia. A Ty?
6. Sue often goes away. And Paul?
Sue często odchodzi. A Paul?
7.I want to be famous. And you ?
Chcę być sławny. a Ty?
8.You work hard. And Linda?
Ciężko pracujesz, a Linda?


9.I play the piano very well.
Gram bardzo dobrze na fortepianie.
10.Jane plays the piano very well.
Jane gra bardzo dobrze na fortepianie.
11.They know my phone number.
Znają mój numer telefonu.
12.We work very hard.
Pracujemy bardzo ciążko.
13.He has a bath every day.
On bierze kąpiel każdego dnia.
14.You do the same thing every day.
Robisz to samo co dzień.

2010-02-09T14:54:52+01:00
1.Gram w tennisa. A ty?
2.Tom gra w tennisa. A Anna?
3.Mieszkasz tu, gdzieś blisko. A twoi przyjaciele?
4.Mówisz po ang. A twój brat?
5.Ćwiczę każdego ranka. A ty?
6.Sue często gdzieś wychodzi. Paul też?
7.Chcę być sławna. Ty też?
8.Pracujesz ciężko. Linda też?
9.Gram bardzo dobrze na fortepianie.
10.Jane gra bardzo dobrze na pianinie.
11.Oni znają nr mojego telefonu.
12.My pracujemy ciężko.
13.On kąpie się każdego dnia.
14.Ty robisz to samo każdego dnia.