Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:52:04+01:00
Nowy Jork

Miasto w Stanach Zjednoczonych. Jest najbardziej zaludnionym miastem w tym kraju. Jest uważany za miasto reklamowe i medialne. Jest w nim wiele atrakcji. Jest stolicą Stanów. Są tam kina, teatry, place zabaw, wieżowce, domy, szpitale, klubu, restauracje i dyskoteki światowej sławy. Nie można się tam zanudzić. Założone go w 1614 roku na wyspie Manhattan. Znajduje się tam wiele parków i lasów oraz rzek, basenów i innych miejsc wypoczynkowych. Jest tam wiele starych budowli między innymi klasztorów i kościołów. To piękne i ciekawe miasto, które warto zobaczyć, nawet za najdroższą cenę!

New York

City in united states. There is populated city in this country most. It is considered advertising city and mediumistic. Many highlights are in it. There is capital of USA. There cinemas are, theaters, squares fun , high-rise buildings, houses, hospitals, club, restaurants and discoes of world fame. There it is not possible to bother. Manhatten in 1614 year on island set up him .
There many parks are placed and forests and rivers, basins and other holiday places. There many old buildings are between other monasteries and churches. It beautiful and curious city, it is proper to see which , for most expensive price even!9 4 9