Odpowiedzi

2010-02-09T17:43:54+01:00
Początkowo wiarę chrześcijańską wyznawali niewolnicy oraz najbiedniejsi mieszkańcy, którzy uważli, że jeśli będą pomagać innym po śmierci osiągną życie wieczne. Jednak z czasem stała się popularna pośród najbogatszych warstw społecznych. Apostołowie uważali, że wyznawcami tej religii mogą być wyłącznie Żydzi, uległo to zmianą, gdy do apostołów przyłączył się św. Paweł. Dzięki niemu nawrócili się Grecy i mieszkańcy wschodniego Rzymu. Apostołowie przyczynili się, dzięki swoim wędrówką do rozszerzenia chrześcijaństwa. Żydzi uznawali jednego Boga, nie oddawali czci cesarzom. Chrześcijanie buntowali się i nie chcieli składać ofiar posągom cesarzy oraz innym bóstwą. Władcy chcąc temu zapobiec zaczęli prześladowania chrześcijan. Jednak to nie przestraszyło wyznawców tej religii. Mimo prześladowań krąg zwolenników stawał się coraz szerszy. W 313r.n.e, cesarz Konstanty Wielki wydał Edykt mediolański, który dawał chrześcijaną takie same prawa, co wyznawcą innych religii. Religiia chrześcijańska została przyjęta przez cesarzy wielu państw.