Dopasuj:

1Kazimierz Pułaski
2Jan Kiliński
3Wojciech Bartos
4Stanisław Małachowski

1{chłop, bohater bitwy pod racławicami}
2{Przewodniczył obrady sejmu wielkiego}
3{szewc,który w czsie powstania kościuszkowskiego dowodził ludem warszawskim}
4{bohater wojny o niepodległość USA}

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:30:02+01:00
1Kazimierz Pułaski 4{bohater wojny o niepodległość USA}
2Jan Kiliński 3{szewc,który w czsie powstania kościuszkowskiego dowodził ludem warszawskim}

3Wojciech Bartos 1{chłop, bohater bitwy pod racławicami}

4Stanisław Małachowski 2{Przewodniczył obrady sejmu wielkiego}
2 5 2
2010-02-09T15:33:36+01:00
Kazimierz Pułaski - bohater wojny o niepodległość USA
Jan Kiliński - szewc,który w czsie powstania kościuszkowskiego dowodził ludem warszawskim
Wojciech Bartos - chłop, bohater bitwy pod Racławicami}
Stanisław Małachowski - Przewodniczył obradom Sejmu Wielkiego
2 2 2