Odpowiedzi

2009-10-10T19:50:58+02:00
Vc=10 m/s
s=2000 m
V=s/t
t=s/v
t=2000 m/10 m/s
t=200 s= 3 min 20s

Nie jestem pewien, ale tak i isę wydaje
2009-10-10T20:00:17+02:00
Vł = 2 m/h
Vrz = 0,8 m/h
s = 2km = 2000m
t = ?
Gdy łódka płynie z nurtem, to do jej prędkości dodaje się jeszcze prędkość nurtu. W kierunku przeciwnym, nurt rzeki przeciwstawia się ruchowi łódki, więc od prędkości łódki będziemy odejmować prędkość rzeki.
v₁ = vł + vrz
v₂ = vł - vrz
t₁ = s/v₁ = s/vł+vrz
t₂ = s/v₂ = s/vł-vrz
t₁ = 2km/2m/s+0,8m/s
t₁ = 2000m/2,8m/s = 714,3s = 11,9min
t₂ = 2km/2m/s - 0,8m/s
t₂ = 2000m/1,2m/s = 1666,67s = 27,8min

odp. Łódka, płynąc z nurtem rzeki przebędzie odległość między mostami w czasie 11,9 minut a płynąc "pod prąd" w czasie 27,8 minut.