Zad 1
2 ołowiane kule o średnicy 8 cm i 4 cm przetopiono na jedną kulę. Jaka jest średnica nowej kuli ?


zad 2
Mamy walec o promieniu 3 cm, wysokości 4 cm. Stożek o promieniu 6 cm i wysokości 3 cm. Kulę o promieniu 3 cm. Wszystkie te bryły mają taką samą objętość. Która z nich ma największe pole powierzchni ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:28:06+01:00
1) V= 4/3πr³

V₁= 4/3π4³
V₁=85,33πcm³

V₂=4/3π2³
V₂=10,67πcm³

85,33+10,67 = 96πcm³

96π = 4/3πr³ /×3
288π = 4πr³ /π
288 = 4r³ /4
72 = r³
r ≈ ³√4,16
2 2 2