Zad.3 Połącz pojęcia oznaczone cyframi z odnoszącymi się do nich stwierdzeniami oznaczonymi literami. 1.azot 2.tlen 3.hel 4.tlenek węgla(IV) 5.neon 6.radon a)podtrzymuje spalanie b)od jego nazwy pochodzi nazwa reklam świetlnych c)powstaje po burzy d)gaz szlachetny o największej gęstości e)gaz szlachetny o najmniejszej gęstości f) rośliny motylkowate pobierają go z powietrza g)jeden ze sprawców efektu cieplarnianego 1. .......... , 2........ 3 ....... 4....... 5....... Zad.2 Połącz pojęcia oznaczone cyframi z odnoszącymi się do nich twierdzeniami oznaczonymi literami. 1.hałas 2.smog 3.efekt cieplarniany 4.dziura ozonowa 5.kwaśne opady a)są powodowane przez tlenki siarki i azotu zawarte w powietrzu b)gęsta mgła przemysłowa zawierająca zanieczyszczenia c)zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze d)powoduje globalne obniżenie temperatury na Ziemi e)jest spowodowany przez natężony ruchu uliczny f)powoduje docieranie do powierzchni Ziemi nadmiernej ilości promieniu UV 1. .......... , 2........ 3 ....... 4....... 5.......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T23:59:47+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.3
1.azot-----------f) rośliny motylkowate pobierają go z powietrza
2.tlen------------a)podtrzymuje spalanie
3.hel-------------e)gaz szlachetny o najmniejszej gęstości
4.tlenek węgla(IV)-----g)jeden ze sprawców efektu cieplarnianego
5.neon----------b)od jego nazwy pochodzi nazwa reklam świetlnych
6.radon---------d)gaz szlachetny o największej gęstości

Zad.2
1.hałas--e)jest spowodowany przez natężony ruchu uliczny
2.smog--b)gęsta mgła przemysłowa zawierająca zanieczyszczenia
3.efekt cieplarniany---c)zatrzymywanie ciepła przez gazy obecne w atmosferze
4.dziura ozonowa--f)powoduje docieranie do powierzchni Ziemi nadmiernej ilości promieniu UV
5.kwaśne opady---a)są powodowane przez tlenki siarki i azotu zawarte w powietrzu
17 4 17