Odpowiedzi

2009-10-11T12:11:25+02:00
ASZUR
Początkowo opiekun miasta Assyrii. Aszyr z biegiem czasu stał się narodowym bóstwem państwa asyryjskiego. Patron wojen, bóg słońca, stwórca świata. Dowodził wojskiem asyryjskim i osłaniał je. Jego posągi umieszczano w podbitych miastach jako znak panowania asyryjskiego. Przedstawiano go w postaci wojownika z łukiem, stojącego na skrzydlatym lwie. Symbolami Aszura były tiara z rogamii uskrzydlona tarcza słoneczna. Najważniejszy ośrodek jego kultu stanowiła świątynia.
2009-10-11T14:03:01+02:00
Aszur to w mitologii asyryjskiej bóg wojny, słońca i stwórca świata. Główny ośrodek jego kultu istniał w mieście Aszur (obecnie na terenie Iraku), gdzie znajdowała się jego główna światynia zwana E-kur (Dom góry) lub E-szara (Dom całości). Przedstawiano go pod postacią brodatego mężczyzny z łukiem, a jego atrybutami była uskrzydlona tarcza i tiara z rogami. Jego symbolem był napięty łuk. Za jego małżonkę uznawana była Isztar, rzadziej Ninlil.