Read and fill in.Use past simple or present perfect.
1.J forgot (forget)to make mu umbrella yesterday.
2................................. (you/ever/call) the police?
3. We .........................(not/pack)our things yet.
4. She .............................(send)the letter three weeks ago.
5.How .............................(the fire/start)?
6.Please stay there!J............................(just/clean the floor!
7.Martha ...................................(finish)her report last week.
8.He .................................(already/buy) the tickets to Tenerife,buy he ......................................(not/book)a hotel room yet.


Proszę zróbcie jak najszybciej to zadanie J żeby było na 100% dobrze zrobbione
Kto pierwszy i najszybciej zrobi i dobrze to daję NAJ Naj odpowiedź
Proszę szybko plis:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T18:26:16+01:00

2 Have you ever
3 didn't pack
4 send
5 did the fire start ?
6 I will just cleaned the floor !
7 finished
8 already bought haven't bookedSPRAWDŹ TO . CHYBA BĘDZIĘ JAKOS TAK.
7 3 7