Zad.1 Wykonaj działania.
a) a+(a-b)=
b) 2x-(x+4)=
c) 7-(-x+6)=
d) -(x+4)+(x-5)=
e) 1-(t+p)-(t-2)=
f) -(-y+2)+(-2y-4)=

zad.2 Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) (a+b)-(2a-b)-(a-2b)=
b) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=
c) -(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)=
d) (2ab+a+3)-(3ab-a+3)=

(Prosze z obliczeniami) ;-)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:08:28+01:00
Jeśli przed nawiasem jest - , to zmieniasz znaki w nawiasie
1.
a) a+a-b=2a-b
b) 2x-x-4=x-4
c) 7+x-6=x+1
d) -x-4+x-5=-9
e) 1-t-p-t+2=3-2t-p
f) y-2-2y+4=2-y

2.
a) a+b-2a+b-a+2b=-2a+4b
b) 3x-y+1-x-y+y-x=x+y+1
c) -kx-ny-3kx-2ny+5kx-3ny=kx-6ny
d) 2ab+a+3-3ab+a-3=-ab+2a
2010-02-09T19:10:46+01:00
Zad.1
a) a+(a-b)= a+a-b=2a-b
b) 2x-(x+4)=2x-x-4=x-4
c) 7-(-x+6)=7+x-6=1x
d) -(x+4)+(x-5)=-x-4+x-5=0-(-9)=-9
e) 1-(t+p)-(t-2)=1-t-p-t+2=3-(-2t)-p
f) -(-y+2)+(-2y-4)=y-2+(-2y)-4=-y-(-2)

zad.2
a) (a+b)-(2a-b)-(a-2b)=a+b-2a+b-a+2b=-2a+4b
b) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
c) -(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)=-kx-ny-3kx-2ny+5kx-3ny=kx-7ny
d) (2ab+a+3)-(3ab-a+3)=2ab+a+3-3ab+a-3=-ab+2a+0=ab+2a
P.S. Powinno być dobrze ;)
2010-02-09T23:43:05+01:00
Zad.1 Wykonaj działania.

a) a+(a-b)= a+a-b = 2a-b
b) 2x-(x+4)= 2x-x-4 = x-4
c) 7-(-x+6)= 7+x-6 = 1+x
d) -(x+4)+(x-5)= -x-4+x-5 = -9
e) 1-(t+p)-(t-2)= 1-t-p-t+2 = 3-2t-p
f) -(-y+2)+(-2y-4)= y-2-2y-4 = -y-6


zad.2 Zapisz w jak najprostszej postaci:

a) (a+b)-(2a-b)-(a-2b)= a+b-2a+b-a+2b =-2a+4b
b) (3x-y+1)-(x+y)+(y-x)= 3x-y+1-x-y+y-x = x-y+1
c) -(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)= -kx-ny-3kx-2ny+5kx-3ny = kx-6ny
d) (2ab+a+3)-(3ab-a+3)= 2ab+a+3-3ab+a-3 = -ab+2a