Odpowiedzi

2010-02-09T19:29:59+01:00
Zaimki dzierżawcze:
RODZAJ MĘSKI/NIJAKI
mój - ich mein
twój - du dein
jego - er sein
jej - sie ihr
jego - es sein
nasze - wir unser
wasze - ihr euer
ich - sie ihr
Pani/Pana - Sie Ihr

RODZAJ ŻEŃSKI/L. MNOGA
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:32:46+01:00
Zaimki osobowe
ich ja
du ty
er on
sie ona
es ono
wir my
ihr wy
sie oni, one
Sie pan pani państwo

zaimki dzierżawcze
mein mój
dein twój
sein jego
ihr jej
unser nasz euer wasz
ihr ich
Ihr państwa