1. Ułóż równania reakcji :
a) otrzymywania mrówczanu potasu
b) otrzymywania octanu potasu
c) dysocjacji kwasu propionowego
d) hydrolizy octanu potasu
e) spalania kwasu mrowkowego wiedząc, że produktami tego procesu są tlenek węgla (IV) i woda2.Oblicz stężenie molowe kwasu metanowego, jeżeli na zobojętnianie100dm3 roztworu tego kwasu zużyto 50cm3 roztworu NaOH o stezeniu 0,1 mol/dm3


3.Ułoż równania reakcji, za których pomocą można zrealizować nastepujące przemiany:
metanol ->metanal->kwas metanowy->mrówczan wapnia


4.otrzymaj trzema różnymi sposobami octan magnezu. Zapisz równiania odpowiednich reakcji chemicznych


5.Jaki odczyn wykazuje wodny roztwór fenolanu potasu napisz rownanie chemiczne.


6.za pomoca rownan chemicznych przedstaw przemiany:
etyn->eten-> chloroetan-> etanol-> etanal -> kwas octowy

1

Odpowiedzi

2010-02-10T13:01:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. Ułóż równania reakcji :
a) otrzymywania mrówczanu potasu
HCOOH + KOH--->HCOOK + H2O
b) otrzymywania octanu potasu
2CH3COOH + K2O---->2CH3COOK + H2O
c) dysocjacji kwasu propionowego
C2H5COOH----->C2H5COO(-) + H(+)
d) hydrolizy octanu potasu
CH3COOK + H2O----->CH3COOH + KOH
e) spalania kwasu mrowkowego wiedząc, że produktami tego procesu są tlenek węgla (IV) i woda
2HCOOH + O2--->2CO2 + 2H2O

2.Oblicz stężenie molowe kwasu metanowego, jeżeli na zobojętnianie100dm3 roztworu tego kwasu zużyto 50cm3 roztworu NaOH o stezeniu 0,1 mol/dm3
WYDAJE MI SIĘ ŻE POWINNO BYĆ 100cm3 A NIE 100dm3

HCOOH + NaOH--->HCOONa + H2O
Zastosuję tutaj taki wzór: Ck*Vk/Cz*Vz=nk/nz
gdzie:
Ck-stęż. molowe kwasu (nieznane)
Cz-stęż. molowe zasady (0,1mol/dm3)
Vk-objęt. zużytego kwasu (0,1dm3)
Vz-objęt. zużytej zasady (0,05dm3_
nk-liczba moli kwasu (1mol-wynika to z reakcji)
nz-liczba moli zasady (1mol-wynika to z reakcji)
Ck*0,1/0,1*0,05/1/1
Ck*0,1=0,1*0,05
Ck=0,05mol/dm3

3.Ułoż równania reakcji, za których pomocą można zrealizować nastepujące przemiany:
metanol ->metanal->kwas metanowy->mrówczan wapnia
CH3OH + CuO---->HCHO + Cu + H2O
HCHO + 2Cu(OH)2----->HCOOH + Cu2O + 2H2O
2HCOOH + CaO----->(HCOO)2Ca + H2O

4.otrzymaj trzema różnymi sposobami octan magnezu. Zapisz równiania odpowiednich reakcji chemicznych
2CH3COOH + Mg----->(CH3COO)2Mg + H2
2CH3COOH + MgO----->(CH3COO)2Mg + H2O
2CH3COOH + Mg(OH)2----->(CH3COO)2Mg + 2H2O

5.Jaki odczyn wykazuje wodny roztwór fenolanu potasu napisz rownanie chemiczne.
C6H5OK + H2O---->C6H5OH + KOH

C6H5O(-) + H2O---->C6H5OH + OH(-)
FENOLAN POTASU ma odczyn ZASADOWy

6.za pomoca rownan chemicznych przedstaw przemiany:
etyn->eten-> chloroetan-> etanol-> etanal -> kwas octowy
CH≡CH + H2--->CH2=CH2 (na strzałce napisać"katalizator")
CH2=CH2 + HCl---->CH3-CH2-Cl
CH3-CH2-Cl + KOH---->CH3-CH2-OH + KCl
CH3-CH2-OH + CuO--->CH3CHO +Cu +H2O
CH3CHO + Ag2O---->CH3COOH + 2Ag

26 4 26