Odpowiedzi

2010-02-09T20:25:07+01:00
Większość mieszkańców Brazylii mieszka na wybrzeżach oceanu Atlantyckiego, ponieważ tam są najkorzystniejrze warunki do życia. Głąb Brazylii zajmuje Nizina Amazonki, więc ludzie nie mają tam gdzie się zagospodarować. W tym celu przeniesiono nawet stolicę Brazyli z Rio de Janerio do Brasili, co i tak nie odniosło większego skutku.
9 4 9
  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T20:36:44+01:00
-korzystne warunki klimatyczne
żyzne gleby(czarnoziemy,żółtoziemy)
bogate złoża surowców (rudy żelaza, manganu)
liczne ośrodki miejskie ,porty,dobrze rozwinięta komunikacja, zapewniające miejsca pracy
9 4 9
2010-02-09T20:39:13+01:00
Nierównomierne rozmieszczenie ludności Brazylii w pasie wybrzeża spowodowane jest przez czynniki historyczne- kolonizacja kraju od strony wschodniej oraz przez dobra warunki naturalne sprzyjające zakładaniu plantacji.
5 4 5