1. Wyrażenie 2a²b²-8a²b jest równe...
a)2a(-ab²-4ab)
b)4a²b(½a-2)
c) 2ab(ab-4a)
d)2a²b(2b-4)
2. Wysokość prostopadłościanu, którego podstawową jest kwadrat o boku a i którego objętość ½a²+1½ab.

3.Zastąp kratkę odpowiednią sumą:
a)2x+1=2(#)
b)x²-5=5(#)
c)6ab+10=3(#)
d)a²-2ab=2a(#)

4. Podstawa prostopadłościanu jest kwadratem o boku a. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 8a²+4a³.Wysokość tego prostopadłościanu wynosi:
A) 8a+4a²
b)2a+a²
c)2+a
d)8+4a
Proszę o działania we wszystkich zadaniach. Temu kto zrobi najwięcej zadań ( i dobrze) daje najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:46:51+01:00
1. D
2. to jest sześcian ale czegoś tu brakuje albo błąd w zadaniu jest bo nie może być b ;/
3.
a. 2(x+1/2)
b. 5(1/5xkwadrat-1)
c. 3(2ab+10/3)
d. 2a(1/2a-b)
4. D
V=Pp razy(*) H
Pp=a*a
i każdą odpowiedź mnożysz i jeśli ci wyjdzie wynik jaka objętość to odpowiedź. Czyli
a. (8a+4a2)*a2= 8a3+4a4 NIE
b. (2a+a²)*a2=2a3+a3 NIE
c. (2+a)*a2=2a2+a3 Nie
d. (8+4a)*a2=8a2+4a3 TAK
2 3 2