Bas to najniższy głos męski o częstotliwości od ok. 66 Hz do 0k. 340 Hz, natomiast sopran to najwyższy głos żeński obejmujący częstotliwości od ok. 255Hz do ok. 880 Hz. oblicz zakres długosci fal dźwiękowych, które mogą wyśpiweać zarówno sopranistkim jak i basy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T09:15:04+01:00
Wiadomo, że długość dźwięku to iloczyn szybkości rozchodzenia się dźwięku w danym ośrodku i jego okresu.
λ = v×T
częstotliwość to odwrotność okresu:
f = 1/T

Zatem:
λ = v/f

Przyjmijmy szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu v = 340m/s.

Zamieńmy odpowiednie wartości dla basów:
λ₁ = (340m/s) / 66Hz = 5,15m
λ₂ = (340m/s) / 340Hz = 1m

Zamieńmy odpowiednie wartości dla sopranów:
λ₃ = (340m/s) / 255Hz = 1,33m
λ₄ = (340m/s) / 880Hz = 0,39m

Odp.
Basiści mogą wyśpiewać fale o długości 1m - 5,15m, natomiast sopraniści fale o długości 0,39m - 1,33m.
1 2 1