1 Czym różniła sie demokracja ateńska od monarchii despotycznej w starożytnym egipcie ?
2 opisz jak działało ateńskie Zgromadzenie Ludowe
3 Czym był ostracyzm ? jak ocenisz tego rodzaju sąd ?
4 Jak dostrzegasz różnice między demokracją ateńską a dzisiejszą ?
Ehh .. Potrzebne na historię
Jak ktoś ma to z podręcznika zadania "historia i społeczeństwo" do klasy 6 strona 77 ;pp

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T07:50:31+01:00
1. Zasadniczą różnicą między demokracja ateńską a despotyzmem jest to że w demokracji to obywatele podejmują wspólnie decyzje w sprawach państwa, natomiast w despotyzmie rządzi jeden władca który ma władzę absolutną to on ustala i podejmuje ważne decyzje

2. Zgromadzenie Ludowe- zwoływane raz na rok, w którym, uczestniczyło wszyscy dorośli obywatele, którzy przyjmowali lub odrzucali wnioski rady przesz okrzyk. Zgromadzenie powoływało 5 eforów na okres jednego roku.


3. Ostracyzm - zw. tez sądem skorupkowym, wprowadzony przez Klejstenesa. raz w roku podczas Zgromadzenia Ludowego 60000 obywateli wypisywało na glinianych skorupkach (ostrakon, z gr. ostraka - skorupy rozbitych naczyń) nazwisko podejrzanego. Wskazany przez największą liczbę głosów musiał opuścić na 10 lat Ateny, nie tracąc jednak praw obywatelskich i majątkowych. Procedura ta miała zapobiec przejęciu władzy przez nadmiernie ambitna jednostkę. Według mnie sąd ten z jednej strony był dobry ponieważ obywatel nie tracił swoich praw, poza tym bano się że ktoś może przejąć władzę i zacząć rządy dyktatorskie. Z drugiej jednak strony taki sąd mógł skazać niewinnego człowieka.

4. Demokracja ateńska pozwala wszystkim obywatelom płci męskiej brać udział w decydowaniu o państwie,takiego prawa nie mieli cudzoziemcy i niewolnicy. Polska demokracja pozwala natomiast by wszyscy obywatele którzy ukończyli 18 lat mogą głosować i decydować o losie państwa.
28 4 28