Proszę o bardzo szybkie i dobre odpowiedzi dam naj ;)

1.opisz w 5 zdaniach jaka byla kultura chrzescijanska w polsce .

2. " Kościół przyniósł Polsce Chrystusa " - kto , kiedy powiedział te słowa i co one oznaczają ?

3.Na jakie dziedziny życia chrześcijaństwo wybierało wpływ ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:43:17+01:00
Kultura chrześcijańska w Polsce od zawsze odgrywała bardzo znaczącą rolę. Duchowieństwo było wiele lat stanem uprzywilejowanym którego wiele podatków nie dotyczyło. Ze zdaniem duchownym liczyli się władcy powierzając im znaczące stanowiska. Przez wiele lat duchowni czy całe zakony zdobywały ogromne fortuny. Brali też czynny udział w rozwijaniu szkolnictwa polskiego i kształceniu młodych uczniów.

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.Dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Słowa Jana Pawła II

Chrześciajństwo wywierało wpływ na wszystkie dziedziny życia człowieka. Od wybierania władców do tworzenia armi czy wywierania wpływu w życie osobiste człowieka.
39 4 39