Odpowiedzi

2010-02-13T13:52:27+01:00
- Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii.
- Na tron Wielkiego Księstwa Luksemburskiego powołano króla Holandii. Samo państwo pozostało jednak członkiem Związku Niemieckiego.
-Utworzono Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją.
- Pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie (składające się z departamentu toruńskiego, bydgoskiego i poznańskiego), Nadrenia, Westfalia, Pomorze Szwedzkie, Gdańsk, Toruń, ziemia chełmińska, północna Saksonia i Rugia.
-Szwecja uzyskała Norwegię od Danii za to, że Dania była w sojuszu z Napoleonem.
-Austria zyskała Dalmację, Salzburg, okręg tarnopolski, Tyrol, Lombardię, Triest,Toskanię i Wenecję.
-Odtworzono Państwo Kościelne.
- Podpisano, w 1815 r., sojusz, tzw. Święte Przymierze. Przystąpiło do niego kilkanaście większych państw (w tym najważniejsze to Rosja, Prusy i Austria) i znaczna liczba państewek niemieckich. Inicjatorem przymierza był car Aleksander I
- Powołano do życia Centralną Komisje Żeglugi na Renie .
- 8 lutego 1815 r. uchwalono deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami.

1 5 1