W liturgii słowa Bóg mówi do swego ludu i karmi nas duchem Chrystusowej Ewangelii.
Niedzielna liturgia słowa składa się z wymienionych poniżej części. Wyjaśnij czym one są.

Czytanie IPsalm responsoryjny


Czytanie II

Śpiew „Alleluja”

EwangeliaHomilia

Wyznanie wiary

Modlitwa powszechna

Wyznanie wiary i modlitwa powszechna to nasza odpowiedź na Boże słowo. Ułóż kilka wezwań, które mógłbyś wypowiedzieć w modlitwie powszechnej.

1. Za Kościół2. Za świat i ojczyznę3. Za ludzi w trudnych sytuacjach4. Za uczestników Mszy św.


1. Obrzęd przygotowania darów (napisz jakich)
Przeczytaj 1 Kor 11,27-29 i napisz, przed czym ostrzega św. Paweł1. Łamany na spotkaniach chrześcijan.
2. Np. słowa
3. Znaczenie słowa „Eucharystia”.
4. „Gloria” po polski.
5. Niesione do ołtarza
6. Wyznajesz ją podczas Mszy św.
7. Przed Ewangelią mogą być dwa.
8. Śpiewa się go w liturgii słowa.
9. Może być eucharystyczna, powszechna, Pańska.
10. Wyjaśnienie czytań biblijnych.
11. „To jest (…) Moja, za was wydane”.


1

Odpowiedzi

  • p973
  • Rozwiązujący
2010-02-10T15:41:05+01:00
Psalm responsoryjny- element liturgiczny Mszy Świętej, a dokładniej Liturgii Słowa w Kościele Rzymskokatolickim.

Ewangelia -pismo chrześcijańskie opisujące życie i śmierć Jezusa Chrystusa , jedna z ksiąg Nowego Testamentu

Homilia - rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych
47 1 47