Odpowiedzi

2010-02-10T17:12:26+01:00
Somebody-ktoś
everybody -każdy
nobody-nikt
something-coś
anything-nic
somewhere gdzieś
everywhere wszędzie
nowhere- nigdzie
nobody nikt
everything wszystko
anywhere nigdzie
2010-02-10T17:12:27+01:00
Ktos
wszyscy
nikt
coś
cokolwiek
gdzieś
wszędzie
nigdzie
nikt
wszystko
wszędzie
2010-02-10T17:19:45+01:00

somebody- ktoś
everybody-każdy, wszyscy
nobody-nikt
something- coś lub coś w rodzaju/stylu
anything-cokolwiek
somewhere-gdzieś
everywhere-wszędzie
nowhere- gdzie
nobody-nikt
everything-wszędzie
anywhere-gdziekolwiek