Odpowiedzi

2010-02-11T09:22:13+01:00
Katalizator jest to substancja, która przyśpiesza reakcję chemiczną nie ulegając zużyciu lub przemianie, enzym to natomiast katalizator działający w organizmach żywych.
-miejsce występowania jest cechą która odróżnia enzymy od katalizatorów nieorganicznych.
-szybkość reakcji katalizowanej przez enzym jest znacznie większa, niż szybkość tej samej reakcji katalizowanej przez katalizator nieorganiczny.
-enzymy wykazują znacznie większą swoistość, niż katalizatory nieorganiczne; katalizują one tylko jedną określoną reakcję lub wąską grupę podobnych reakcji
-reakcje katalizowane przez enzymy charakteryzują się skomplikowanym mechanizmem i wieloetapowym przebiegiem
-enzymy zbudowane są z białek(oraz ewentualnie z tzw grupy prostetycznej)
10 4 10